• RSS
  • Facebook
  • Twitter
10
Styczeń
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Przyroda w edukacji szkolnej obecna była już od dosyć dawna. Przede wszystkim, dawniej, wprowadzona była na poziomie klas jeden – trzy. Obecnie, blok przyrodniczy znajduje się w programie edukacyjnym klas od czwartej do szóstej. Nie ma podziału na poszczególne przedmioty, jak biologia, chemia, czy geografia. Mamy po prostu przyrodę, na której młodzi ludzie uczą się ogólnie zagadnień, które wiążą się z życiem przyrodniczym. Oczywiście, nie są to tematy łatwe, a […]

Categories: Blog
04
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Demaskację pogłębiał „drugi plan” — wprowadzona po raz pierwszy postać ludowego komentatora; jego komentarze miały wartość aktualnych uogólnień, wiązały sceny z życia inteligencji z przedburzową atmosferą rewolucyjnego napięcia. Napisane w kazamatach twierdzy Pietropawłowskiej Dzieci słońca, a wystawione w Teatrze Komisarżewskiej jako symboliczna tragedia rozumu, który zderzył się z instynktem, zawierały dramat podwójny. Pisarz osnuł akcję wokół przewalających się w początkach ostatniego dziesięciolecia XIX wieku przez południowa Rosję tzw. „buntów cholerycznych” […]

Categories: Blog
04
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Pod pojęciem „czynniki pozagenetyczne” należy rozumieć wszystkie elementy środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, które działając na żywy organizm wywołują jedynie niedziedziczące się zmiany jego fenotypu. Taka definicja wyklucza czynniki mutageniczne, które mogą wywoływać niedziedziczącą się zmianę fenotypu, np. chorobę popromienną, ale równocześnie mogą spowodować zmianę w strukturze genu lub chromosomu, która ujawni się w fenotypie pokolenia potomnego, a więc dziedziczy się. Czynniki środowiska wewnętrznego to: wiek, płeć oraz wielkość i masa […]

Categories: Blog
04
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Ciąże bliźniacze nie powodują obniżenia produkcji mięsa. Aczkolwiek bliźnięta w dniu urodzenia ważą średnio o 30% mniej niż jedynaki, to różnica ta wskutek intensywnego żywienia zostaje w stosunkowo krótkim czasie wyrównana, gdyż ciąża wielopłodowa nie wpływa ujemnie na genetycznie uwarunkowane tempo wzrostu bliźniąt w okresie postembrionalnym. Udowodniły to wyniki doświadczenia przeprowadzonego przez Schwarka i Oehlera — osiągnięte przez byczki z ciąży bliźniaczej średnie dobowe przyrosty (934 g) w okresie 12 […]

Categories: Blog
04
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Wzorem Czechowa Ceński unikał bezpośrednich wypowiedzi, skrywając ładunek filozoficzny utworu w „podtekście”. Obiektywne fakty i wydarzenia, czasem nawet drobne szczegóły przybierają uogólniające, symboliczne znaczenie. Przewijający się przez całą Topiel motyw budzącego trwogę bagna symbolizuje ślepe żywioły panujące nad człowiekiem. Ważną rolę w ujawnianiu intencji ideowych utworu odgrywało jego ogólne zabarwienie emocjonalne. Ceński chętnie uciekał się do nastrojowej prozy lirycznej, często rozrzutnie ozdobionej obrazami poetyckimi. „Kocham ekwilibrystykę nastrojów, łunę metafor, skoki […]

Categories: Blog
01
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Być może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale jest w naszym życiu kilka niezwykle istotnych kwestii. Większość z nas zapewne nigdy nie przykładała do tego większej uwagi, jednak jeśli się nad tym głębiej zastanowić – dostrzeżemy zapewne jak dużą rolę odgrywają one w naszym życiu. Jedną z tych kwestii jest edukacja. Towarzyszy nam ona już od najmłodszych lat naszego życia. Właśnie system edukacyjny umożliwia nam poznawanie świata, który nas […]

Categories: Blog
01
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Niemal wszystkie dzieci na świecie nie lubią szkoły lub rzadko przyznają się do tego, że lubią tam chodzić. Wakacje to dla nich długo wyczekiwany czas niczym niezmąconej zabawy. Kiedy Twoje dziecko niechętnie się uczy, spróbuj je zachęcić do tego różnymi sposobami. Edukacja jest niezmiernie ważna w jego życiu, ale Twoje dziecko może tego po prostu jeszcze nie rozumieć. Warto zachęcić je poprzez wspólną naukę, kupno odpowiednich, interesujących materiałów lub zapisanie […]

Categories: Blog
01
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

W czasach, w których wykształcenie odgrywa niezwykle istotna rolę w życiu człowieka, powinniśmy doceniać możliwość kształcenia, zwłaszcza gdy mamy dostęp do studiów na wymarzonym kierunku, który stwarza nam perspektywy dalszego rozwoju. Nie każdy taką szansę posiada. Różne sytuacje życiowe ograniczają dostęp do kształcenia. Czasami są to kwestie zdrowotne np. niepełnosprawność, niekiedy sytuacja materialna. Zdarza się, że nie możemy studiować ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi albo mieszkamy zbyt daleko […]

Categories: Blog
01
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Dla każdego dziecka, które chodzi do szkoły bardzo ważne są oceny. Zwłaszcza najmłodsze dzieci przeżywają każdą gorszą ocenę. Stopnie stanowią dla większości element motywacyjny w procesie kształcenia, choć nie uczymy się dla stopni, tylko po to by zdobywać wiedzę i rozwijać się. Jeśli dziecko przeżywa trudności w nauce i mimo usilnych prób, wciąż dostaje złe oceny, może zniechęcić się a przez to przestać się po prostu uczyć. Edukacja powinna nie […]

Categories: Blog
01
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Uczniowie mający trudności w nauce są pod opieką  psychologów czy pedagogów szkolnych, zazwyczaj uczestniczą w zajęciach dodatkowych, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Edukacja obejmuje szczególnie opieką właśnie takich uczniów. Jeśli dziecko nie uzupełnia braków, to one się nawarstwiają a potem rodzą się poważne problemy z nadrobieniem materiału. Niektóre dzieci cierpią na tzw. zaburzenia przetwarzania sensorycznego, jest to złożona dysfunkcja układu nerwowego, która powoduje nieprawidłowe interpretacje odbieranych informacji i nieprawidłowe reakcje na bodźce. Przejawia […]

Categories: Blog
01
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Oprócz trudności wychowawczych rodzice borykają się z niepowodzeniami szkolnymi swoich pociech. Przyczyną może być np. wzmożona pobudliwość psychoruchowa dziecka. Takie dzieci potrzebują przede wszystkim spożytkować gdzieś swój nadmiar energii. Takie dzieci są bardzo krzykliwe, zmieniają nastroje. Dzieci te mają trudności z koncentracją uwagi, łatwo się męczą i zniechęcają. Uczniowie z nadpobudliwością nie wykorzystują w pełni swoich umiejętności umysłowych i często mają trudności w nauce. Edukacja powinna zwłaszcza skupić się na […]

Categories: Blog